top of page

ועדה בינלאומית לחקר אירועי הפיגוע באולימפיאדת מינכן 1972

לאחר יותר מחמישים שנה הקימה ממשלת גרמניה ועדה בינלאומית לחקר ארועי אולימפיאדת מינכן 1972 והשלכותיהם.  במהלך האולימפיאדה נחטפו ונרצחו במתקפת טרור אכזרית אחד עשר ספורטאים במשלחת הישראלית.  בוועדה  חברים שמונה מומחים – ארבעה מגרמניה, שלושה מישראל ואחד מבריטניה.  ההחלטה על הקמת הוועדה התקבלה בממשלת גרמניה והובאה לאישור הפרלמנט הגרמני.  שרת הפנים הפדרלית של גרמניה, ננסי פאזר, הדגישה את החשיבות שהם מייחסים לחקר האירוע שהשפיע רבות על היחסים בין גרמניה וישראל.

פרופ' שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר-אילן ומומחה בתחומי מודיעין וטרור, התמנה בחבר בועדה. פרופ' שפירא עוסק שנים רבות בחקר הקשרים הביטחוניים בין ישראל ואירופה בכלל ובדגש על גרמניה.  לאחר המינוי אמר פרופ' שפירא כי 'חשיבות מינוי הועדה היא לא רק בחקר ארוע היסטורי משמעותי כך כך אלא גם בהרחבת הבנתנו את תופעת התפתחות הטרור נגד ישראל בכל העולם. זו הפעם הראשונה שהצד הגרמני מוכן להציג את כל המידע הרלוונטי, כולל מסמכים רבים שהיו סגורים כחמישים שנה. חשוב לבדוק לא רק כדי להבין את העבר אלא להפיק לקחים ותובנות למען העתיד המשותף של שתי המדינות'.

bottom of page